การเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อยกเว้นของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้เห็นกันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะขับขี่รถยนต์เป็นครั้งคราวเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรามาเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3+ กันดีกว่าค่ะ  ว่าประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

1.)กรณีที่ความเสียหายเกิดขั้นกับรถของคุณเองเนื่องมาจากการชนกับรถของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่กรณี รถยนต์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองเมื่อชนกับยานพาหนะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

2.)กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี ประกันนี้จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคู่กรณีในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

3.)กรณีที่คู่กรณีของคุณเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันนี้จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น หากคุณเป็นผู้กระทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์

4.)กรณีความคุ้มครองเสริมเมื่อคุณได้รับการบาดเจ็บ ประกันนี้จะคุ้มครองในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

5.)กรณีมีค่ารักษาพยาบาล ประกันนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ หากคนขับ หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

6.)กรณีมีคดีเกิดขึ้น ประกันนี้จะจ่ายค่าประกันตัว หรือถ้ามีรายจ่ายเพื่อสู้ข้อหาอาชญากรรม สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุประกันนี้ก็จะจ่ายให้

หลังจากทราบประโยชน์แล้วเรามาเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ชั้น 3+ ว่าอะไรบ้างที่ประกันภัยชั้น 3+ไม่ครอบคลุม 

1.)ประกันภัยชั้น 3+ จะไม่ครอบคลุมรถของคุณเช่นในกรณีชนแบบไม่มีรถคู่กรณี หากคุณขับชนต้นไม้ ชนกำแพง จนเกิดความเสียหายขึ้นซึ่งไม่มีคูกรณี ในส่วนนี้คุณต้องเป็นผู่รับผิดชอบความเสียหายของรถคุณด้วยตัวเอง คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุนี้ 

2.)ประกันภัยชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นต้นไม้โค่นใส่ ความเสียหายจากน้ำท่วม ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้รวมไปถึงภัยธรรมชาติอื่นๆที่ทำให้รถของคุณได้รับความเสียหาย หรือโดนขโมย เป็นต้น กรณีเหล่านี้คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

3.)ประกันภัย ชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองค่าบริการความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง  คือหากคุณเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ประกันจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับเรื่องของการเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เราก็ได้รู้ข้อดีข้อเสียกันแล้ว หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อาการตัดสินใจของคุณในการทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้นนะคะ